Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Trnava13.9.2018

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie ...