Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Trnava24.9.2018

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na ...

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie ...

SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ,

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu ...

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Čo vás na kurze čaká?Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Na úvod sa zoznámite s legislatívou ...

Po čom muži túžia

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

Charizmatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na ktorého ženy letia, je ...

ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnikepodľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (§ 21, § 22, § ...

MEDZINÁRODNÉ ZASIELATEĽSTVO

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Absolventi nadobudnú vedomosti a kompetencie v medzinárodnom zasielateľstve v SR s aplikáciou na okolité štáty, resp. ...