Advokát Mgr. Miroslav Michalička

Advokát Mgr. Miroslav Michalička

Advokát Mgr. Miroslav Michalička v Trnave

Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava
Telefón:+421 908 534 111
E-mail:advokat@michalicka.sk

Advokátska kancelária Mgr. Miroslava Michaličku vykonáva odborné právne poradenstvo, právnu pomoc, zastupovanie klientov voči obchodným pratnerom, zastupovanie v konaní pred súdmi a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych analýz, správa majetku klientov.

Advokátska kancelária vykonáva svoju odbornú činnosť v sporových a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov predovšetkým v týchto právnych odvetviach:

1. obchodné právo
* právo obchodných spoločností (zakladanie, zmeny a transformácie obchodných spoločností)
* likvidácie spoločností, vymaz spoločností z obchodného registra
* zastupovanie v bankrotových konaniach podnikateľov aj nepodnikateľov, príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizáciu, oddĺženie
* vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných)
* obchodné záväzkové právo (spisovanie zmlúv a podaní)
* sporové konania

2. občianske právo
* vymáhanie pohľadávok
* záväzkové právo
* nakaldanie s nehnuteľnosťami
* zabezpečovanie záväzkov
* majetkové právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
* exekučné právo
* náhrada za škodu a bezdôvodné obohatenie
* ochrana osobnostných práv

3. insolvenčné (konkurzné, reštrukturalizačné a oddlžovacie) právo
* príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu
* príprava návrhov na povolenie reštrukturalizácie
* zastupovanie v konkurznom konaní
* zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní
* zastupovanie v (konaní o osobnom bankrote) konkurznom a oddlžovacom konaní
* poradenstvo v insolvenčných konaniach

4. medzinárodné obchodné právo
* medzinárodné záväzkové vzťahy
* cezhraničné vymáhanie pohľadávok
* zastupovanie v súdnych a iných konaniach

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.