Advokátka JUDr. Lucia Sukopová

Advokátka JUDr. Lucia Sukopová

Advokátka JUDr. Lucia Sukopová v Trnave

Adresa: Františkánska 5, 917 07 Trnava
Telefón:033/ 5333 527, 0903 848 951
E-mail:info@avvocata.sk

Služby advokátskej kancelárie JUDr. Lucii Sukopovej

Občianske právo

* žaloby na ochranu osobnosti
* žaloby o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
* žaloby na zaplatenie finančnej sumy
* zastupovanie klientov v súdnom konaní
* zastupovanie oprávneného a povinného v exekučnom konaní

Rodinné právo

* návrhy na rozvod
* zvýšenie/zníženie výživného
* úprava práv a povinností k maloletým deťom (výživné, styk dieťaťa s rodičom, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti a pod.),
* vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) po rozvode

Obchodné právo

* príprava a posúdenie obchodných zmlúv
* zakladanie obchodných spoločností
* zmeny v obchodných spoločnostiach
* prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach
* príprava valných zhromaždení
* premena vkladov spoločníkov a základného imania v obchodných spoločnostiach na euro

Právo nehnuteľností

* prevody nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné zmluvy a pod.)
* vecné bremená, záložné právo
* zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní

Pracovné právo

* príprava pracovných zmlúv, výpovedí a ostatných dokumentov súvisiacich s pracovným pomerom
* zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v pracovno-právnych sporoch

Trestné právo

* zastupovanie poškodených v trestnom konaní
* spisovanie odporov proti trestným rozkazom

Dedičské právo

* právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
* zastupovanie v dedičskom konaní
* spisovanie závetov a listín o vydedení

Správne právo

* zastupovanie v správnom konaní
* vypracovanie podaní a ostatnej dokumentácie v správnom konaní

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.