Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Trnava

Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

V duhej časti z čarodejníckej série od J.K. Rowlingovej – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sa Grindelwaldove ...

Balón

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

Rok 1979. Rozdelene Nemecko v case vrcholiacej studenej vojny. Dve vychodonemecke rodiny tuzia po normalnom zivote v ...

Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny

Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava

V duhej časti z čarodejníckej série od J.K. Rowlingovej – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sa Grindelwaldove ...

KURZ LEKTOR: ANDRAGOGICKÉ MINIMUM 100h

Námestie Jozefa Herdu 1, 91701, Trnava

Účastníci si osvoja komplex poznatkov nevyhnutných pre vykonávanie funkcie lektora. Okrem teoretických poznatkov si ...

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti z oblasti viazania a aranžovania kvetín.Obsah akreditovaného kurzu:účastníci ...

INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a

Kysucká 14, 040 11, Košice

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a ...

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na ...

SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ,

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu ...

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Čo vás na kurze čaká?Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Na úvod sa zoznámite s legislatívou ...

MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti ...

CUKRÁR - CUKRÁRKA, 280 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Osvojiť si komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych ...

LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelý

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Poskytnúť účastníkom základný komplex teoretických, metodologických poznatkov, praktických zručností a návykov ...

MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti ...

KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Pripraviť absolventov kurzu do praxe bezpečnostných technikov a po úspešnom zložení záverečnej skúšky vydať osvedčenie ...

KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám k

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníka – kaderníčky.Obsah ...

SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR, Komplexný

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ovláda predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a ...

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti z oblasti viazania a aranžovania kvetín.Obsah akreditovaného kurzu:účastníci ...

MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti ...

Deň úcty k starším

Kultúrny dom Križovany nad Dudváhom

V nedeľu 21.10.2018 Obec Križovany nad Dudváhom, poslanci OZ Križovany nad Dudváhom a Komisia kultúry, vzdelávania a ...

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, 150 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti z oblasti viazania a aranžovania kvetín.Obsah akreditovaného kurzu:účastníci ...