Úvod > Festivaly > MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
4.10. - 21.12.2018
Čas konania:
Názov:
MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR
Miesto:
Kapitulská 28, 91701, Trnava
Usporiadateľ
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Popis akcie:
Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie, traumatológie a taktiež dôležité poznatky z oblasti športovej a klasickej masáže.Absolvent prezenčného kurzu bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej a klasickej masáže. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).Kurz pozostáva z troch častí:prvá časť trvá 150 hodín – klasická masáždruhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom športovej masážetretia časť komplexná záverečná skúškaVýučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2× až 3× týždenne v poobedných hodinách, cca. od 15:30 hod. do 19:00 hod.Charakteristika kurzu:kurz má odborno – aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť.Teoretická časť: funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca – ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, osobnosť športového maséra, športová masáž, teoretické poznatky z oblasti klasickej masáže.Praktická časť: masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr, cvičení a techniky klasickej a športovej masáže.Spôsob ukončenia kurzu:písomný test + ústna skúška + praktická skúškaČasový rozsah kurzu:200 vyuč. hod. (150 hod. klasická masáž + 50 hod. športový masér)Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.*
Mám záujem