AQUATING, spol. s r.o. - stavebná firma

AQUATING, spol. s r.o. - stavebná firma

AQUATING - stavebná firma, projekty, realizácie, Trnava

Adresa: Hviezdoslavova 7, 917 00 Trnava
Telefón:33/5501731, 33/5501732, 33/5515045
Kontaktná osoba:Ing. Poláček Pavol, Ing.Jozef Bartek
E-mail:bartek@aquating.sk

Spoločnosť pôsobí na domácom stavebnom trhu od roku 1990 ako AQUATING- ekologické stavby, Ing.Bartek Jozef, Trnava. V roku 1997 sa firma pretransformovala na AQUATING s.r.o., Trnava. Od svojho založenia sa zameriava na výkon stavebnej činnosti vrátane stavebných prác a údržby zariadení. Medzi hlavné priority dynamicky sa rozvíjajúceho a odborne zdatného kolektívu pracovníkov firmy patrí komplexné uspokojenie požiadaviek svojich zmluvných partnerov. Pri realizácii prác používame v zmysle platnej legislatívy výhradne vysokokvalitné, certifikované materiály. Pružnosť, dodržiavanie dohodnutých termínov špičková kvalita vykonaných prác je samozrejmosťou. Vo firme pôsobia dve divízie z ktorých jedna v spojení s predmetom činnosti sa zaoberá výstavbou vodovodov, kanalizácií, plynofikácie, výstavbou ČOV ako i výstavbou rôznych vodohospodárskych stavieb. V priebehu ostatných rokov sme sa podieľali na výstavbe desiatok komunálnych čistiarní odpadových vôd pre mestá a obce, priemyselných čistiarní odpadových vôd, množstva malých čistiarní pre súkromné účely a ďalších technologických zariadení (lapačov tukov, odlučovačov ropných látok, čerpacích staníc a pod.). Výstavba čistiarní je uskutočňovaná na základe vlastného technického riešenia alebo riešenia predloženého zmluvným partnerom (projektová dokumentácia). Zodpovední pracovníci firmy sledujú nové trendy v oblasti vodného hospodárstva a uplatňujú ich pri návrhu a realizácií jednotlivých technologických zariadení. Poznatky v oblasti vodného hospodárstva umožňujú poskytnúť zmluvným partnerom firmy AQUATING s.r.o. v niektorých prípadoch finančne menej náročné technické riešenia použitej technológie. Pri dodávke a montáži čistiarní odpadových vôd /malých domových, obecných/, poskytujeme záručný a pozáručný servis. Druhá divízia v spojení s predmetom činnosti zabezpečuje a vykonáva výstavbu jednotlivých stavieb bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby. V predošlých rokoch ako i súčasnom období realizujeme i náročnejšie stavby priemyselnej a občianskej vybavenosti. Odborná spôsobilosť pracovníkov firmy AQUATING s.r.o. umožňuje ponúkať zmluvnému partnerovi komplexné zabezpečenie stavby, vrátane vypracovania projektu a inžinierskej činnosti. Vlastnými kapacitami vykonáva práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby. Technologické práce a špeciálne práce zabezpečuje formou subdodávok.
Zoskupením kvalifikovaných technikov a projektantov riešime náročné konštrukčné úlohy. V maximálnej miere využívame práce vlastných zamestnancov s požiadavkami na vysokú kvalitu a morálku.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.