Aukčný Dom, s.r.o. - vymáhanie pohľadávok

Aukčný Dom, s.r.o. - vymáhanie pohľadávok

Aukčný Dom - vymáhanie pohľadávok, Hlohovec

Adresa: Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec
Telefón:33 742 75 75, 905 469 050, 905 934 527
Kontaktná osoba:Milan Ronec - konateľ
E-mail:aukcnydom@centrum.sk

Hlavným a špeciálnym predmetom jej podnikania je organizovanie dobrovoľných dražieb, t. zn. dražieb mimo núteného výkonu rozhodnutia, v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., ktorý vstúpil do účinnosti 1.1.2003. Spoločnosť je oprávnená vykonávať organizovanie dobrovoľných dražieb na základe koncesnej listiny č. Žo – 2003/03678/4/H21.

Naša spoločnosť kladie najväčší dôraz na vysokú odbornosť, kvalitu poskytovaných služieb a najmä spokojnosť našich klientov. Ochrana dôverných informácii a serióznosť konania s klientom, sú našim prvoradým záväzkom voči nemu. Služby sa snažíme poskytovať vždy tak, aby klientom vznikali čo najnižšie náklady. Vždy sa usilujeme maximálne efektívne vyhovieť všetkým predstavám a požiadavkám klienta a zorganizovať dražbu veľmi rýchlo, s cieľom dosiahnuť pre neho čo najväčší zisk.

V súvislosti s organizáciou dražieb poskytujeme komplexný právno-poradenský servis. Požiadavky klientov vždy vopred právne analyzujeme, aby sme predišli sporom, ktoré by mohli vzniknúť a tým ich zároveň chránime pred žalobami. K organizácii dobrovoľnej dražby pristupujeme iba v tých prípadoch, ak je objektívne možná a po uzavretí zmluvy s navrhovateľom dražby.

Náš tím odborníkov sa skladá z mladých perspektívnych právnikov, licitátorov a manažérov pre styk so zákazníkmi. Taktiež úzko spolupracujeme s odborníkmi z oblasti legislatívy, znalcami a renomovanými notármi, ktorých účasť je nevyhnutná k úspešnému zakončeniu dražby.

Aukčný dom, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:

* komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
* organizovanie a realizovanie dražieb,
* vypracovanie znaleckých posudkov,
* uverejňovanie ponuky dražby,
* informovanie o realizovaní a konaní dražby,
* vypratanie problémových dlžníkov bytov po úspešnom vykonaní dražby,
* dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbev rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia
* poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
* mimosúdne vymáhanie pohľadávok
* zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok
* možnosť odkúpenia pohľadávok


Pre klientov je zabezpečená organizácia dražieb:

* hnuteľného majetku
* nehnuteľného majetku
* podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky
* pohľadávok a ostatných majetkových práv

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.