Úvod > Články a rady > Firemné články > Disková sejačka Overseeder

Disková sejačka Overseeder

Dosevom renovujeme trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Dosevom môžeme ale aj cielene meniť zloženie ( zastúpenie jednotlivých druhov ) v trávniku. Výber správneho typu osiva s vyhovujúcou klíčivosťou je prvým krokom úspechu.

Nevyhnutné je zabezpečiť optimálne podmienky na klíčenie a vzchádzanie. Teplota vzduchu by ma byť nad 12 º C, optimálna je vysoká vlhkosť vzduchu.

Odstránenie plsti a prevzdušnenie trávnika pred dosevom a závlaha do vyklíčenia osiva a zapojenia porastu je samozrejmosťou.

Najefektívnejší model diskovej sejačky na trhu . Umiestňuje semena do hĺbky 0,5- 20 mm. Semená prepadú klinovitou medzerou medzerou medzi diskami priamo do pôdneho profilu. Tým je zabezpečená maximálna klíčivosť ( za predpokladu použitia správneho osiva ). Jednotlivé kotúče - disky sú samostatne zavesené, takže 100 % výkonnosť je zabezpečená i na nerovnom až mierne zvlnenom teréne.

Firma:
Adresa:
Mobil
+421335504389