ERASMUS, s.r.o.

Finančné poradenstvo a spracovávanie projektov pre získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Organizujeme odborné konferencie a semináre, školenia a WS.

ERASMUS, s.r.o.

Finančné poradenstvo, projekty pre získavanie prostriedkov z fondov, Trnava.

Finančné poradenstvo a spracovávanie projektov pre získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Organizujeme odborné konferencie a semináre, školenia a WS.

Adresa: Koniarekova 5863/4, 91700 Trnava
Telefón:00421 33 535 44 33
E-mail:erasmus@stonline.sk

Naša spoločnosť za svoju nie veľmi dlhú dobu existencie absolvovala široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, ale i finančného poradenstva vrátane poradenstva čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukurálnych fondov.

Aktivity v prvej etape existencie spoločnosti ERASMUS boli zamerané na organizovanie krátkodobých kurzov a seminárov. Ich obsahom bola okrem iných oblastí i oblasť komunikácie. Cieľom bolo naučiť efektívne komunikovať, identifikovať prekážky komunikácie a riešiť konflikty. Ďalšou oblasťou bolo riešenie otázky zamestnanosti, resp.nezamestnanosti. Našou ambíciou bolo naučiť orientovať sa v ponuke pracovných miest na pracovnom trhu. Obsah seminárov bol koncipovaný na základe analýzy potrieb spoločností a s akceptovaním možností regiónu. V dnešnej dobe veľmi preferované jazykové vzdelávanie nás oslovilo iba vo forme organizovania letných táborov pre deti s komunikáciou v nemeckom a anglickom jazyku.

Vypracovavanie projektov na získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov vyplývalo z aktivít, na ktorých sme participovali. Do ponuky vzdelávacích aktivít sme zaradili i semináre z danej oblasti. Zúčastnili sme sa i seminárov organizovaných inými spoločnosťami, ktoré sa spomínanej problematike venovali. Prvým projektom na získanie nenávratných finančných prostriedkov bol projekt z oblasti vzdelávania. V ďalšom projekte sme sa venovali alternatívnym energetickým zdrojom. Taktiež sme podali žiadosť o získanie finančných prostriedkov na kúpu strojov pre drevovýrobu a kovovýrobu. Oblasť vzdelávania sme neobišli ani v tomto smere. Projekt pre tanečné vzdelávanie pre konzervatórium sme podali na schválenie v júni 2005, ako i projekt pre financovanie odborného jazykového vzdelávania v oblasti stavebníctva. O spolufinancovanie výcvikového kurzu pre problémovú mládež sme požiadali na regionálnej úrovni. Štúdiu na zmapovanie obnoviteľných energetických zdrojov v Trnavskom a Bratislavskom kraji so zameraním na veternú energiu sme pre objednávateľa upravili v spolupráci s rakúskym partnerom a taktiež požiadali o spolufinancovanie prostredníctvom iniciatívy INTEREG III A. Popri menovaných projektoch sme spolupracovali na mnohých ďalších, taktiež v štádiu rozpracovania sú aktivity na financovanie zdravotného strediska, výsadby zelene, budovania miestnej komunikácie a ďalšie.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.