Prehľad hudobných a umeleckých agentúr v Trnave

K-ART, Ing. Marián Kukla - DJ - catering

DJ na svadby, plesy, firemné podujatia, firemné večierky, veľtrhy, výstavy, moderátor, ozvučenie, svetelné efekty, zorganizovanie podujatia, výber miesta, programu, účinkujúcich, hudobná produkcia

  • hudobné a umelecké
  • Trnava

AGENCY J.H. - Ján Hrčka - hudobná agentúra

Predmetom činnosti je organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, ich technické zabezpečenie a agentúrna činnosť s tým spojená. Okrem uvedených činností sa naša agentúra zaoberá reklamou a propagáciou týchto podujatí.

  • hudobné a umelecké
  • Trnava

TT MUSIC AGENCY - hudobná produkcia

Sme združenie DJ-ov ponúkajúcich služby týkajúce sa hudobnej produkcie. Svadby, oslavy, stužkové, promócie a iná hudobná produkcia.

  • hudobné a umelecké
  • Trnava