Fitness a posilňovne v Trnave a okolí

SPORT CENTRUM POHODA - ŠKOLIACE CENTRUM AEROBIKU

Š K O L I A C E C E N T R U M A E R O B I K U
S P O R T C L U B P O H O D A je organizácia pre vzdelávanie inštruktorov v oblasti aerobiku, power jógy a výživy, ktorá Vám ponúka široké spektrum vzdelávacích programov, školení a workshopov.

  • fitnes
  • Trnava