OUTSOURCE CONSULT s.r.o. - audity, účtovníctvo, poradenstvo

OUTSOURCE CONSULT s.r.o. - audity, účtovníctvo, poradenstvo

OUTSOURCE CONSULT - ekonomické, obchodné riadenie, audity, účtovníctvo, Bratislava

Adresa: Rybničná 40, 831 07 Bratislava
Telefón:0903/731559, 0903/791551
Kontaktná osoba:Ing. Martin Sýkora
E-mail:info@outsource.sk

Spoločnosť Outsource Consult s.r.o. ponúka:

* komplexné vedenie účtovnej a mzdovej agendy
* účtovné poradenstvo
* zabezpečenie účtovného auditu pre povinne auditované spoločnosti
* ekonomické riadenie
* ekonomické poradenstvo
* spracovanie výsledkov účtovníctva do požadovaných ekonomických parametrov, ich interpretácia a implementácia do firemnej praxe
* obchodné riadenie
* zvyšovanie výkonnosti obchodných tímov malých a stredných spoločností
* obchodné poradenstvo

Využívame know how partnerských spoločností a bohaté skúsenosti z praxe od roku 1991 pri obchodnom a ekonomickom riadení obchodných spoločností. K spoznaniu a pochopeniu potrieb klientov využívame tradičné i netradičné formy tímovej a individuálnej spolupráce, ktorej sa zúčastňuje manažment aj zamestnanci klienta.

Našimi základnými analytickými prostriedkami sú finančná (ekonomická) analýza, overujúca ekonomickú výkonnosť klienta (likvidita, cashflow, rentabilita) a komplexná analýza činností klienta (ekonomika, obchod a marketing, personalistika, firemná štruktúra).

Spoločnosť Outsource Consult s.r.o. vznikla v roku 2001 v súvislosti so zvýšenými požiadavkami na ekonomické riadenie prepojených spoločností zaoberajúcich sa obchodnou činnosťou. Spočiatku sa spoločnosť profilovala ako ekonomická, účtovná a personalistická podpora týchto spoločností.

V roku 2005 dochádza k zmene filozofie, spoločnosť sa úplne osamostatňuje a začína sa profilovať ako komplexná outsourcingová agentúra poskytujúca integrované služby v oblasti riadenia ekonomiky a obchodu, účtovníctva a personalistiky.

V súčasnosti sa spoločnosť venuje segmentu malých a stredných spoločností. Top manažment spoločnosti sa podieľa aj na finančnom a ekonomickom riadení veľkých spoločností v súčinnosti s partnerskými firmami.

Jednoduchý preklad slova outsourcing znamená vonkajší zdroj. V oblasti riadenia spoločností sa týmto pojmom označuje vyčlenenie takých činností, ktoré nepatria do oblasti podnikania spoločnosti (core business) a ich zabezpečenie externými dodávateľmi.

Primárnym cieľom outsourcingu neproduktívnych činností spoločností je vytvorenie optimálnych podmienok pre výkon predmetu podnikania spoločnosti.

Pri správne organizovanom outsourcingu dochádza k synergickému efektu sekundárnych benefitov:

* zníženie počtu zamestnancov, zvýšenie transparentnosti firemnej štruktúry, zmenšenie nárokov na počet riadených zamestnancov
* prenesenie zodpovednosti s jasnými pravidlami vo vyčlenených oblastiach, vyššie zaistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom služieb
* zabezpečenie výkonu odborne fundovanými partnermi
* lepšie využitie pracovného času riadiacich pracovníkov

Základné atribúty spolupráce formou outsourcingu:

* dôvera a diskrétnosť partnerských strán (riešenia si vyžadujú výmenu citlivých informácií)
* ochota sústrediť sa na svoj business

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.