Výskumný ústav jadrových elektrární

Výskumný ústav jadrových elektrární

VUJE, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Adresa: Okružná 5, 918 64 Trnava
Telefón:033/ 599 11 11
E-mail:vuje@vuje.sk

VUJE, a.s. je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky.

VUJE vzniklo v roku 1977 ako štátny výskumný ústav, v roku 1994 sa pretransformovalo na akciovú spoločnosť, ktorej akcie vlastnia zamestnanci a bývalí zamestnanci. Zmena vlastníctva zo štátnej spoločnosti na 100% súkromnú spoločnosť znamenala i zmenu v náplni činnosti z pôvodne výskumnej organizácie na inžiniersku spoločnosť, ktorá v poslednom období realizuje veľké projekty hlavne v oblasti jadrovej energetiky.

Súčasné zameranie spoločnosti je široké a zahŕňa všetky činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ukončením činnosti hlavne energetických zariadení. Vysoko odborným činnostiam zodpovedá i kvalifikačná úroveň pracovníkov a vyše 50% pracovníkov z celkového počtu 650 pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie.

Ročné tržby spoločnosti za obdobie posledných 5 rokov neklesli pod 50 mil. EUR.

Naša spoločnosť vykonáva všetky činnosti spojené s projektovaním, s výstavbou, prevádzkou, rekonštrukciou a likvidáciou u nasledovných energetických zariadení:

* jadrové elektrárne,
* vodné elektrárne,
* klasické elektrárne a teplárne so spaľovaním uhlia a plynu a mazutu,
* elektrárne a teplárne na spaľovanie drevného odpadu,
* veterné elektrárne,
* vedenia vysokého napätia 100-400 kV,
* elektrické rozvodne vysokého napätia,
* vývoj a dodávka Simulátorov – trenažérov pre školenie obsluhy elektrární, elektrických rozvodní, lodí, chemických prevádzok,
* informačné systémy pre riadenie energetických systémov,
* automatizované riadenie vodárenských systémov.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.